The World‘s Number 1 in Sports Retailing.

Poslovni podatki

INTERSPORT ISI, d.o.o.
Cesta na Okroglo 3
4202 Naklo pri Kranju
Slovenija

 

Firma: INTERSPORT ISI, prodaja športne opreme in oblačil, d.o.o.

Skrajšano ime: INTERSPORT ISI, d.o.o.

Glavna dejavnost: 47.640 - Trgovina v specializiranih prodajalnah s športno opremo

Vodstvo družbe: Mateja Jesenek - direktorica

Nadzorni svet: Michał Sylwester Kędzia-predsednik;  Monika Anita Rogowska-namestnica predsednika; Michał Bartosz, član; Krzysztof Ciałowicz, član; Mateusz Andrzej Komorowski, član;  Rade Rakočević, član; Krešimir Bračić, član

Matična številka: 3666280000

ID številka za DDV: SI29649510

Poslovni račun: TRR: 051008012946582 ABANKA d.d.

Datum ustanovitve: 21.12.2009

Osnovni kapital družbe: 14.000.000,00 EUR

Sodni register: Vpis v sodni register: 21. 12. 2009 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.  Srg 2009/35817