The World‘s Number 1 in Sports Retailing.

Pogoji in uporaba

Navedena pravila in predpisi se nanašajo na vse obiskovalce in / ali uporabnike te internetne strani. Ko uporabnik vstopi na to internetno stran, mora prebrati in v celoti sprejeti ter upoštevati navedena pravila, predpise in pogoje. Mednarodna korporacija IIC-INTERSPORT International Corporation Ltd Liability Co. si pridružuje vse pravice, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni navedena pravila in predpise. V primeru kršitve oz. neupoštevanja navedenih pravil in predpisov, si mednarodna korporacija IIC-INTERSPORT International Corporation Ltd Liability Co. hkrati pridružuje tudi pravico za sodni zahtevek in zakonske terjatve. Pravila in predpisi se nanašajo na vse obiskovalce te internetne strani, tako sedaj, kot tudi v prihodnosti.

 

Lastništvo vsebine in avtorske pravice (Copyrights)

Informacije in slike, prikazane na tej internetni strani, so last mednarodne korporacije:
 

IIC-INTERSPORT International Corporation 
Wölflistrasse 2 
CH-3006 Bern 
Switzerland 
 


Korporativno oblikovanje internetne strani in razvoj strani:

elements.at New Media Solutions GmbH
Schallmooser Hauptstraße 10
A-5020 Salzburg
Austria
www.elements.at

 

Upravljanje z vsebino strani :

INTERSPORT ISI, d.o.o.
Cesta na Okroglo 3
4202 Naklo pri Kranju

 

INTERNETNO STRANI INTERSPORT.SI UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSEBINA INTERNETNE STRANI INTERSPORT.SI, IZDELKI IN USLUGE, KI VAM JIH PONUJA TA INTERNETNA STRAN, SO VAM NA VOLJO BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE IN ODGOVORNOSTI. ODREKAMO SE VSAKI GARANCIJI, VKLJUČNO Z GARANCIJO CENE IN VREDNOSTI TER KRŠITVAM. ŠE POSEBEJ NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNEKOLI VSEBINSKE NAPAKE ALI ČASOVNO NEUSKLAJENOST INFORMACIJ O NOVOSTIH.

NE ODGOVARJAMO ZA NOBENE POŠKODBE, VKLJUČNO S POŠKODBAMI, KI BI NASTALE KOT REZULTAT UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE INTERNETNE STRANI INTERSPORT.SI. PRAV TAKO NISMO ODGOVORNI ZA IZDELKE ALI USLUGE, KI JIH ŽELITE PRIDOBITI PREKO STRANI INTERSPORT.SI IN NITI ZA VSEBINO, KI SE NANAŠA NA STRAN INTERSPORT.SI PREKO NAS ALI PREKO KOGARKOLI DRUGEGA. ODGOVARJALI NE BOMO NITI ZA KATEREKOLI INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ALI KAZENSKE POŠKODBE, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV, KI BI LAHKO VODILE V IZGUBO DOBIČKA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEJASNOSTI, TUDI V PRIMERU, DA SMO BILI NA MOREBITNE POŠKODBE OPOZORJENI.

 

Povezave z drugimi internetnimi strani

Naša internetna stran vam ponuja povezave do internetnih strani drugih lastnikov. Seveda nad vsebino teh internetnih strani nimamo nobene kontrole, niti nismo odgovorni za izdelke ali usluge, ki jih te strani ponujajo. Ne odgovarjamo za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v naši lasti. Kot uporabnik ste pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko povežete preko naše internetne strani popolnoma svobodni in v celoti odgovorni. IIC - INTERSPORT International Corporation ne prevzema nobene odgovornosti za spremembo vsebine ali drugih sprememb povezav na druge internetne strani, ki so vam na voljo na naši internetni strani INTERSPORT.si.

 

Nepravilna uporaba internetne strani

Kot pogoj za uporabo internetne strani INTERSPORT.si, IZJAVITE in se OBVEŽETE mednarodni korporaciji IIC-INTERSPORT International Corporation Ltd Liability Co., da internetne strani INTERSPORT.si ne boste uporabljali v kakršnekoli protizakonite namene ali proti določilom in pogojem, določenim na naši internetni strani. Internetne strani INTERPORT.si ne smete uporabljate v namene, katerih uporaba bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali pokvarila vsebino ali obliko internetne strani INTERSPORT.si ali posledično vodila v nezmožnost uporabe te strani drugim uporabnikom. Lahko se zgodi, da preko internetni strani INTERSPORT.si ne boste mogli pridobiti ali kljub prizadevanjem dobiti posamezni material ali informacijo, kar pa seveda ni namerno in za to tudi ne odgovarjamo.

 

Odklanjanje sodelovanja

Kadarkoli ste pri uporabi vsebine internetne strani INTERSPORT.si povabljeni k podajanju osebnih podatkov, kot so npr. vaš elektronski naslov, ime in priimek, naslov prebivališča, poštna številka… je odločitev o podajanju tovrstnih informacij povsem vaša in svobodna. Mednarodna korporacija IIC-INTERSPORT International Corporation Ltd Liability Co. izrecno izjavlja, da podatki, ki jih boste navedli po lastni želji in izbiri ne bodo preneseni drugam in jih ne bomo uporabljali za druge, razen informacijske namene.

 

Otroci, mlajši od 16 let

Če ste mlajši kot 16 let, morate pred pošiljanjem elektronske pošte na ta naslov ali v primeru, ko želite, da vam preko elektronske pošte pošljemo kakršnekoli informacije oz. želite informacije vstaviti sami, pred tem za dovoljenje vprašati vaše starše ali skrbnike.

 

Upravni zakon in sodna oblast

Uporabniki te internetne strani popolnoma razumejo in se strinjajo, da so vse informacije, povezane z uporabo strani INTERSPORT.si zakonsko vodene in ustrezajo švicarskemu pravnemu sistemu. V primeru zlorabe ali nepravilne uporabe internetne strani, za vse terjatve in tožbe odgovarja sodišče v Bernu Commercial Court of the Canton of Bern, ki ima hkrati izključno in edino pravico v povezavi z vsemi zakonsko in sodno vodenimi postopki.

 

Kontakt

Prosimo vas, da v primeru vprašanj, mnenj in predlogov ne oklevate, in nam kadarkoli pošljete elektronsko pošto na elektronski naslov informacije@intersport.si